CLP nu ook in uw webshop

Is CLP een hardloper? Nee, niet echt. Het is een wettelijke verplichting die voor webshops weinig omzet oplevert. Kortgezegd: is een artikel een gevaarlijke stof, dan moeten de gevaren op de webshop getoond worden. Hoe krijgt u dat voor elkaar?!

De Europese CLP verordening geldt voor alle bedrijven die in goederen handelen die onder de regels vallen. CLP gaat over het indelen in gevaren categorieën van gevaarlijke stoffen, over etiket voorschriften en over verpakken. Dit deel is vooral van belang voor producenten en verkopers van eigen merk artikelen. Die worden ook als producent gezien.

CLP geeft ook regels voor reclame. Daar heeft de webshop mee te maken. Als een webshop gevaarlijke stoffen te koop aan biedt moeten de gevaren bij het feitelijk kopen zichtbaar gemaakt zijn. Praktisch betekent dit dus dat een webshop bij elke gevaarlijke stof de gevaren moet tonen. Hier niet aan voldoen kan boetes opleveren.

Quintens heeft de oplossing: de webshop kan de benodigde informatie via een API uit ISA halen. Wanneer de webshop op ISA aangesloten is tenminste. ISA is een service met een abonnementsstructuur. Onderdeel daarvan is dat ISA desgewenst alle veiligheidsinformatiebladen verzamelt en beschikbaar stelt aan professionele afnemers van webshops. Bovendien levert ISA een ADR dataset die nodig is voor logistiek.

Whitepaper – CLP en uw webshop

TAGS: