De CLP verordening: werk aan de (DHZ-)winkel!

De nieuwe CLP verordening vervangt de oude stoffenrichtlijn. Over minder dan een jaar dienen alle chemische mengsels aan de nieuwe regels te voldoen. Bijna 30% van de DHZ-artikelen voldoet op dit moment nog niet! Er vindt een verandering van R&S zinnen, naar H&P zinnen, en van oranje naar witte iconen. Wat voor werk is er nog nodig voor de etiketten in de DHZ?

De Europese CLP verordening stelt voorschriften voor de classificatie, markering en verpakking van chemische stoffen. Hierdoor worden alle chemicaliën en mengsels met chemicaliën eenduidig verpakt en geëtiketteerd. Gevaarlijke stoffen zijn zo duidelijk herkenbaar en voorzien van voorzorgmaatregelen voor veilig gebruik. De voor de gebruiker meest zichtbare verandering de vervanging van het oude oranje gevaaricoon, door het nieuwe witte gevarenicoon.

isaicon

Per 1 juni 2015 dienen alle artikelen die de EU worden binnen gebracht volgens de CLP verordening te worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt. Mengsels die al voor deze datum ingekocht zijn, en dus eventueel oude etiketten bevatten, mogen nog tot uiterlijk 1 juni 2017 verkocht worden. Op dit moment kan het dus zo zijn dat er zowel producten met oude als producten met nieuwe etiketten in de winkel staan. Hoe het precies zit? Kijk even op de site van de Rijksoverheid!

Met de ISA-app van Quintens is het mogelijk etiketten te fotograferen en direct te vergelijken met het SDS (veiligheidsinformatieblad). De iconen die staan voorgeschreven op het SDS moeten overeenkomen met die op het etiket. Klanten van ISA kunnen dus snel en gemakkelijk controleren of een bepaald product nu én over een jaar nog aan de richtlijnen voldoet.

Om te polsen hoe de voortgang richting de ‘deadline’ van 1 juni 2017 is, zijn we langs gegaan bij zeven verschillende bouwmarkten, en hebben daar in totaal meer dan 250 artikelen gescand en gefotografeerd met de ISA-app. Wat blijkt? Ruim 20% van de artikelen die een icoon zouden moeten hebben volgens het SDS bevatten nog het oude, oranje icoon. Ook blijkt een aantal etiketten niet overeen te komen met wat er op het SDS staat. Al met al is 29% van de huidige voorraad gevaarlijke stoffen per 1 juni 2017 niet meer verkoopbaar in de huidige staat. Er is dus nog wat werk aan de (DHZ)winkel!

Screenshot_etiketcontrole

TAGS: