Energiedisplays voor 1000 huishoudens! – wie haakt nog meer aan?

Tijdens de workshop ‘Grip op Energiegebruik’ op 3 oktober jl. maakte de Energie Display Alliantie (EDA) bekend dat vanaf december 1000 huishoudens een eenvoudige energiedisplay krijgen. EDA bestaat uit 5 organisaties: gemeenten en bewonersondersteunende partijen doen mee. Dit zijn Stichting !WOON (regio Amsterdam), de gemeente Utrecht, Achterhoeks Energieloket (voor de gemeente Bronckhorst en Doetinchem), huurdersraad Albanianae (Alphen aan den Rijn) en huurdersplatform MEVM (regio Assen). Quintens doet het projectmanagement voor dit consortium en coördineert ook het onderzoek naar de resultaten.

De vijf consortiumpartijen zijn eind 2016 onder leiding van Quintens bij elkaar gaan zitten om een oplossing te vinden voor het teleurstellende energiebesparende resultaten van de slimme meter tot dan toe. Er was al veel ervaring opgedaan in binnen- en buitenland met eenvoudige energiedisplays die de slimme meter letterlijk uit de kast halen. Zo’n schermpje zorgt voor bewustwording en gaat werken als een soort klok aan de muur. In het Verenigd Koninkrijk krijgen bewoners er standaard één bij hun slimme meter. In Nederland moet de markt hiervoor zorgen, maar een heleboel mensen worden hier niet mee bereikt. Vooral voor opgeleiden, lagere inkomensgroepen en minder technologisch geïnteresseerde mensen bestond er geen eenvoudige oplossing die de realtime data uit de slimme direct in beeld brengt, zodat je ook in actie kunt komen. Het bleek dat een dergelijke eenvoudige in home display niet op de Nederlandse markt te vinden was, zeker niet omdat het consortium een display wilde die onafhankelijk van energieleveranciers en internet zou kunnen werken. Uiteindelijk is het consortium bij het Britse bedrijf Geo uitgekomen. Zij hebben hun product geschikt gemaakt om ook gegevens uit Nederlandse slimme meters uit te lezen en op een heldere manier in beeld te brengen. Ook zorgden ze ervoor dat teruglevering van eigen opgewekte energie in beeld komt. Begin december is het zover. Dan worden de energiedisplays afgeleverd bij de consortiumpartijen.

Energiecoaches van de lokale partijen gaan de displays bij de deelnemers thuis brengen en een korte uitleg geven, zodat we zeker weten dat de display niet meteen in een la verdwijnt. De energiecoach laat ook een praktisch boekje achter waarmee je een soort speurtocht door je huis kan doen om met je display de grote energieverbruikers op te sporen. De deelnemers krijgen de display een jaar gratis in bruikleen om uit te proberen. Het consortium heeft de samenwerking met het PBL opgezocht om de resultaten te monitoren. Dit doet het PBL samen met de Universiteit van Tilburg. Het consortium is er al wel van overtuigd DAT er bespaard ken worden, maar meer inzicht is nodig in het HOE: wat voor maatregelen gaan de mensen nemen, gebruiken ze de budgetfunctie, blijven ze op de display kijken etc. Het antwoord op dit soort vragen die na een jaar gebruik zullen worden gesteld, zullen samen met de bereikte energiebesparing meer inzicht geven hoe je de aanpak verder kunt optimaliseren en verdere opschaling zo effectief mogelijk kan laten zijn.

Want opschaling, daar zijn de consortiumpartners naar op zoek. Hoe meer projecten er worden gestart, hoe meer ervaring en daarmee kan de aanpak gemaximaliseerd worden. En met grotere aantallen zal de prijs van de displays uiteindelijk ook sneller omlaag gaan. Tijdens de workshop meldden zich al een paar geïnteresseerde partijen, zoals woningcorporaties. Indien u ook aan de slag wil met de toepassing van energiedisplays bij bewoners en wilt aanhaken bij het consortium, neem dan gerust contact op!

TAGS: