ISA

Milieu- en veiligheidsloket

Veilig werken met gevaarlijke stoffen is onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ons product ISA geeft u inzicht in de gevaarlijke stoffen in ruim 1 miljoen artikelen, afkomstig van circa 1.500 leveranciers. Een complete, heldere en absoluut onmisbare tool.

ISA is hét informatiesysteem voor gevaarlijke stoffen in de Doe-het-zelf- en Tuinbranche in Nederland en België. Het ISA online-platform bevat gegevens over ruim 1.000.000 artikelen, afkomstig van circa 2.500 leveranciers. De ISA-gegevens zijn gebaseerd op wettelijk verplichte documenten: SDS’en (veiligheidsinformatieblad) en DoP’s (Declaration of Performance). Recent is de mogelijkheid toegevoegd om ook een volledig Technisch Dossier vast te leggen in ISA.

Waarom is ISA nodig?

Om te kunnen sturen op ‘veilig werken’ zijn veel gegevens nodig. En na het verzamelen van de relevante gegevens maakt ISA hier praktische informatie van. Deze informatie is beschikbaar via een opzoekportaal, toegesneden rapportages en een handige mobiele app voor op de werkplek. Met deze informatie kunnen retailers en grossiers praktische kwesties oplossen:

 • Weten wanneer je gevaarlijke stoffen als Limited Quantity (LQ) mag versturen en hoe je ze moet aanleveren voor verzenden.
 • Gegevens op een rij hebben voor vrachtbrieven.
 • Controleren of een schappenplan voldoet aan de eisen (o.a. lekbakken).
 • Bewaken dat er niet te veel gevaarlijke stoffen zijn in een winkel of magazijn.
 • Gegevens op een rij hebben voor een stoffenjournaal.
 • Controleren of er probleemstoffen in een product zitten.
 • Uw personeel volgens de geldende voorschriften informeren over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Door gebruik te maken van ISA beschikt u snel en op maat over alle informatie die nodig is over gevaarlijke stoffen. U kunt uw partners zo snel en professioneel informeren en voorkomt onnodig tijdverlies en boetes. ISA brengt productdossiers en databestanden die nodig zijn op maat naar uw werkplek. Desgewenst als plug-in in uw eigen IT- omgeving.

Voor wie is ISA?

 • Retailers: via het abonnement op ISA kunt u de gegevensverzameling bij uw leveranciers uitbesteden. ISA maakt vervolgens de relevante informatie uit de gegevens. Door overlap in de leveranciers van uw collega-retailers vindt een efficiencyslag plaats.
 • Groothandels / grossiers: door een abonnement op ISA kunt u zowel gemakkelijker in de informatievraag van uw afnemers voorzien, als het opvragen van gegevens van uw achterliggende leveranciers uitbesteden. De informatie uit ISA kunt u ook gebruiken voor uw eigen processen van opslag en transport.
 • Leveranciers / producenten: u krijgt automatisch een ISA-account als uw klant bij ISA is aangesloten, zodat u gemakkelijk uw documenten en gegevens voor deze klant kunt aanleveren. U kunt zelf ook een ISA-abonnement afsluiten indien u uw eigen assortiment in ISA wilt beheren of wanneer u het ISA-team bijvoorbeeld de relevante gegevens van uw documenten wilt laten digitaliseren, indien u die niet zelf gemakkelijk kan aanleveren.

Wat biedt ISA?

ISA biedt een totaaloplossing:

 • ISA maakt een inschatting van het wettelijk kader en benoemt de informatiebehoefte op artikelniveau voor het gehele assortiment van het aangesloten bedrijf.
 • ISA vraagt de wettelijk verplichte documenten op bij leveranciers, evenals bijbehorende data. Zij kunnen dit doen via het portaal of via bestandsoverdracht. Ook machine2machine koppelingen zijn mogelijk. Waar nodig kan ISA op verzoek de relevante data van de documenten digitaliseren.
 • ISA houdt alle mutaties bij, controleert op kwaliteit en actualiteit en onderhoudt hierover het contact met de leveranciers.
 • ISA is toegankelijk via de ISA-app en de ISA-portalen, desgewenst als plug-in in de eigen IT-omgeving van de klant. De portalen geven rapportages op alle niveaus: assortiment, winkels, logistieke centra, colli, artikelen en ingrediënten.
 • De ISA gegevens-set is afgestemd op de standaard die sector breed in GS1 is vastgelegd voor gevaarlijke stoffen en DoP. Daarnaast bevat ISA aanvullende relevante gegevens, bijvoorbeeld met het oog op precursoren voor explosieven, brandveiligheid en milieu.

ISA app

De ISA app ontsluit veiligheidsgegevens via het scannen van de barcode. De app is zowel voor Iphones als Android telefoons te downloaden. Met de ISA app heeft u in een handomdraai toegang tot gegevens zoals de ADR klasse, het veiligheidsinformatieblad of de werkplekinstructiekaart. Heel handig voor medewerkers op de winkelvloer of in het magazijn.

Ook is het mogelijk om foto’s te maken en toe te voegen via de ISA-app. Bij foto’s van etiketten, toont de ISA-app automatisch de bijbehorende iconen uit het SDS, zodat een etiketcontrole op de juiste GHS-iconen een fluitje van een cent is!

Screenshot_etiketcontrole

Hier kan de ISA mobiele app gedownload worden

appimage

TAGS:

To find out if we can help you in the areas of environment, safety and sustainability?

Please contact us.