Campagne voor energieverbruiksmanagers?

Zorg liever voor inpassing op natuurlijke momenten!

Commentaar

 

Op 10 februari 2020 verscheen in Energeia een artikel dat het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat de bekendheid van de energieverbruiksmanagers wil vergroten. De initiatieven van marktpartijen die volgen uit het zgn. ‘10PJ convenant’ leiden nog steeds niet tot de gewenste besparingen door huishoudens die in 2020 bereikt zouden moeten zijn. Nog steeds weet meer dan de helft van de huishoudens niet wat een energieverbruiksmanager is, laat staan dat ze deze gaan aanschaffen. Met een campagne wil het ministerie van EZK de bekendheid vergroten en de aanschaf stimuleren, waarbij een drietal doelgroepen als het meest kansrijk worden aangemerkt.

 

Natuurlijk is het goed als de bekendheid met energieverbruiksmanagers wordt vergroot, maar op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, denkt Quintens dat een campagne niet het echte probleem oplost. De genoemde hobbels uit het Motivaction-rapport hebben wij in onze projecten de afgelopen jaren allemaal opgelost (privacy-probleem uitgesloten, laagdrempelig eenvoudig te begrijpen display voor minder technologisch onderlegde mensen, gratis aanbieden, tijd om je erin te verdiepen wegnemen etc., veel PR-campages met uitleg). Maar ook als je dit oplost, blijft het lastig om mensen te laten kiezen voor het gebruik van een energieverbruiksmanager. Rijk geworden door alle ervaringen stellen wij nu een aanpak voor, waarbij voor grote groepen mensen een energiedisplay default wordt aangeboden door bijvoorbeeld de gemeente of een woningcorporatie. Van belang hierbij is dat dit wordt geïntegreerd in een lopend proces waarbij dit op een natuurlijk wijze kan worden meegenomen, bijvoorbeeld:

  • Woningmutatie: bij elke verhuizing installeert de woningcorporatie voor de nieuwe bewoner een energiedisplay in de woning en geeft hierover uitleg bij de oplevering;

  • Oplevering renovatie: bij elke oplevering na renovatie installeert de woningcorporatie als kers op de taart een energiedisplay in de woning en geeft hierover uitleg (zo mogelijk samen met de uitleg over alle nieuwe installaties bij de oplevering);

  • Buurtgerichte initiatieven door huurdersverenigingen of lokale energiecorporaties: ‘ambassadeurs of sleutelfiguren in de wijk die bezig zijn met projecten om bewustwording te vergroten en mensen mee te krijgen in de energietransitie, kunnen een energiedisplay bij hun buren installeren als ‘startmotor’; om bewustwording op gang te brengen, ook voor eventuele toekomstige maatregelen.

  • Energiecoaching energiearmoedeprojecten: Veel gemeenten zijn bezig met energiecoaching van mensen die op de grens van energie-armoede leven. Het standaard opnemen van het installeren van een energiedisplay tijdens een energie-coachingtraject is zeer illustratief en effectief voor het verkrijgen van inzicht.

 

Neem contact op met Ernestine Elkenbracht of Erik van Lidth de Jeude indien u wilt kijken welke pakket van diensten of welke integrale aanpak binnen uw organisatie mogelijk is.