Laan van Chartroise 166c

3552 EZ Utrecht

doing work together

Effectiviteit energiecoaches Rotterdam

DCMR milieudienst Rijnmond

Hoe effectief is de inzet van energiecoaches? Quintens heeft voor DCMR een grootschalig project (17.145 huishoudens met lagere inkomens in Rotterdam) onder de loep gelegd. Daarvoor hebben we een enorme dataset aan energieverbruiksdata opgeschoond, hanteerbaar gemaakt, omgerekend naar jaarverbruiken en statistische analyses uitgevoerd.


De conclusie? Een energiecoach heeft effect: voor elektriciteit is de besparing 2,7% en voor gas kan 8,2% besparing toegeschreven worden aan het bezoek van de energiecoach. Hierdoor hebben ze 5,65% aan energiekosten bespaard. Ook bleken huishoudens in sommige wijken meer te doen met de adviezen van de energiecoaches dan huishoudens in andere wijken: er waren duidelijke verschillen in de resultaten tussen deze wijken te zien.