Monitoring gedistilleerde drankverpakkingen i.r.t. de afvalbeheersbijdrageSpirits NL

Wie verpakkingsmateriaal op de markt brengt moet een bijdrage leveren aan de verwerkingskosten. Producenten en importeurs van gedistilleerde dranken moeten dus betalen voor het glas, karton en de overige materialen die zij via de verpakkingen als afval op de markt brengen. Vaststellen hoeveel materialen bedrijven op de markt brengen kan een behoorlijke administratieve last zijn.

De branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken, Spirits NL, stelt daarom al jaren een vereenvoudigde module voor de deze aangifte ter beschikking. Om de werking van deze module te onderbouwen bepaalt Quintens periodiek nieuwe kengetallen. Deze kengetallen zijn gebaseerd op een meetprogramma dat de gewichten van verpakkingen vastlegt en een onderzoek naar de verhoudingen, waarin verschillende verpakkingen in de markt voorkomen. Op grond van een rekenmodel rekent Quintens voor de gedistilleerd sector uit hoeveel verpakkingsmateriaal er gemiddeld op de markt komt per flesmaat. Hiermee kunnen bedrijven met weinig moeite hun aangifte voor de afvalbeheerbijdrage doen.

TAGS:

Wilt u weten of wij u kunnen helpen op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid?

Neem contact met ons op.

WIJ WERKEN O.A. VOOR:

CONTACT

Voor meer informatie kunt u onderstaand contactformulier invullen of
bellen naar +31 (0)30 6566080.