top of page
bewoner met energiedisplay

Opschalingsproject energiedisplays: Slimmer met je Energie

Opdrachtgever: Aedes, Woonbond i.s.m RvO 

 

Periode: 2020 - 2025

Projectomschrijving:

Na vele pilots, onderzoeken en goede ervaringen gaan Aedes en de Woonbond samen meer meters maken. Ondersteund door Quintens helpen zij huurdersverenigingen en woningcorporaties op gang, die met hun huurders aan de slag willen met bewustwording en energiebesparing. Voor dit moment is gekozen om de inzet van een eenvoudige energiedisplay als hulpmiddel te stimuleren om de slimme meter 'uit de meterkast' te halen. Belangrijk is om de installatie hiervan met een goede uitleg te begeleiden en op een logisch moment in te passen in de bedrijfsvoering van een woningcorporatie en als ‘vanzelfsprekend' beschikbaar te maken. Woningcorporaties worden - zo mogelijk in samenwerking met hun huurdersverenigingen - uitgedaagd in een eerste proefjaar ervaring op te doen om daarna op te schalen naar een jaarlijkse aanpak van bijvoorbeeld 2 tot 10% van de woningvoorraad.​

 

Uit ervaringen van corporaties die het energiedisplay al toepassen, blijkt dat huurders blij worden van een eenvoudig hulpmiddel dat direct inzicht geeft in het energieverbruik en een stuur biedt om hier zelf wat aan te doen. Daarnaast biedt het kansen om huurders warm te maken voor de volgende stappen in woningverduurzaming. 

Rol Quintens

Quintens doet het algehele projectmanagement voor het opschalingsproject in nauwe samenwerking met de Woonbond en Aedes en helpt bij de informatievoorziening. Daarnaast ontzorgt Quintens de corporaties ook bij het aanhaken. Naast het geven van trainingen aan corporatiemedewerkers of energiecoach voor de implementatie van de energiedisplay bij bewoners, kunnen woningcorporaties ook begeleid worden bij het opstellen van een eenvoudig stappenplan en het inpassen van deze actie in hun eigen bedrijfsprocessen of de samenwerking met de gemeente, het regionale energieloket of de huurdersorganisatie. Dit is maatwerk per corporatie.

Meer informatie

Wil je meer informatie, bezoek de projectwebsite Slimmer met je Energie

bottom of page