Projecten

Een selectie uit onze projecten

Monitoring verpakkingen wijn & gedistilleerd

KVNW, SpiritsNL

Al meer dan 10 jaar monitoren wij voor de Nederlandse wijn -en gedistillleerdbranche verpakkingen. Jaarlijks meten wij glasgewichten door middel van veldonderzoek. In ons 3-jaarlijks breed onderzoek naar alle verpakkingen worden kartonnen dozen, bag-in-box, palletfolie etc. gewogen en berekend. Om tot de juiste getallen te komen gebruiken wij zowel eenvoudig veldonderzoek als complexe rekenmodellen.

EFFECTIVITEIT ENERGIECOACHES IN ROTTERDAM

DCMR milieudienst Rijnmond

Hoe effectief is de inzet van energiecoaches? Quintens heeft voor DCMR een grootschalig project (17.145 huishoudens met lagere inkomens in Rotterdam) onder de loep gelegd. Daarvoor hebben we een enorme dataset aan energieverbruiksdata opgeschoond, hanteerbaar gemaakt, omgerekend naar jaarverbruiken en statistische analyses uitgevoerd.
De conclusie? Een energiecoach heeft effect: voor elektriciteit is de besparing 2,7% en voor gas kan 8,2% besparing toegeschreven worden aan het bezoek van de energiecoach. Hierdoor hebben ze 5,65% aan energiekosten bespaard. Ook bleken huishoudens in sommige wijken meer te doen met de adviezen van de energiecoaches dan huishoudens in andere wijken: er waren duidelijke verschillen in de resultaten tussen deze wijken te zien.

doing work together

ADVIES OVER GEVAARLIJKE STOFFEN EN BRANDVEILIGHEID

Bauhaus

Bauhaus is een speler in de Nederlandse DHZ-markt. De winkelformule van Bauhaus is de grootste DHZ-winkel op dit moment in ons land. Dit vergt bijzondere aandacht voor de (brand)veiligheid. Quintens heeft geholpen om de eerste vestiging zó in te richten en te gebruiken dat deze voldoet aan de geldende eisen op het gebied van brandveiligheid. Quintens heeft in samenwerking met experts op het vlak van brandveiligheid pragmatische oplossingen gevonden voor werkprocessen en inrichting. Daarnaast heeft Quintens de benodigde informatievoorziening en training van het personeel op het vlak van omgaan met brandgevoelige en gevaarlijke stoffen verzorgd.

Advies op werkvloer bouwmarkt.jpg

Samenwerking organisatie slimme meter en energiebesparing

Huurdersverenigingen Achterhoek, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Quintens heeft enthousiast samenwerkende huurdersverenigingen in de Achterhoek geholpen hun ambities op het gebied van energiebesparing handen en voeten te geven en zo de woonlasten van de huurders te verlagen. Wij hebben de juiste partijen bij elkaar gebracht om slim gebruik te maken van de invoering van de slimme meter.

Deze energiebesparing kan bereikt worden met een energiedisplay dat aangesloten is op de slimme meter. Een pilotproject, dat wij in Rotterdam hebben gedaan, wijst uit dat het zo mogelijk is met heel beperkte investeringen gemiddeld 5-10% energiekosten te besparen met een blijvend karakter.

RVO.nl is zeer enthousiast over het initiatief en heeft het traject financieel ondersteund. Quintens heeft lokale en regionale partijen (gemeente, corporaties, provincie, netbeheerder) betrokken bij een plan van aanpak en daar bestuurlijk draagvlak voor gecreëerd. Quintens faciliteert nu een communicatiepilot rond de introductie van de slimme meter in Amsterdam, samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen.

hand motions