Qu-find

Kennissysteem over wet- en regelgeving

Qu-find is een uiterst flexibel internetgereedschap waarmee u in een kennis-database exact vindt wat u nodig heeft. Met Qu-find vertalen we duizenden pagina’s ingewikkelde teksten naar uw processen en naar de voorwerpen waar u mee te maken heeft.

stapels wetten en regels

Complexe informatie op relevantie gefilterd en toegankelijk gemaakt

Hoe kunt u te midden van stapels juridische teksten weten wat voor u relevant is? Qu-find geeft inzicht in het woud van wetten en regels. Met Qu-find selecteren we uit duizenden pagina’s ingewikkelde teksten dat watvoor u relevant is. We vertalen dat naar uw processen en naar de eenheden (bv. artikel, winkel, opslagruimte, vrachtauto) waar u mee te maken heeft.

Qu-find is een internetgereedschap. Het helpt u om in een kennisdatabase te vinden wat u nodig heeft. Anders dan veel andere tools is Qu-find uiterst flexibel:

  • U kunt zelf elementen toevoegen aan de kennisbasis, bijvoorbeeld eigen beleidsregels.
  • We brengen (gezamenlijk) de relevantie van de kennis voor uw processen, verantwoordelijkheden en objecten in beeld.
  • U bepaalt wie binnen uw bedrijf toegang krijgt tot de kennisbasis.
  • U kunt kennis delen met ‘derden’, bijvoorbeeld leveranciers.
  • ISA-klanten kunnen (in de toekomst) een koppeling maken tussen ISA en Qu-find. Zo kunt u voor elk artikel de wet- en regelgeving die van toepassing is opvragen, maar ook andersom de vraag beantwoorden: welk deel van mijn assortiment valt onder een bepaalde regeling?

Qu-find is gemaakt om kennis op alle niveaus in uw organisatie te brengen. Laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Waar nodig zijn eenvoudige vertalingen van ingewikkelde zaken beschikbaar, maar ook de oorspronkelijke (soms juridische) brontekst.

Het eerste voor de markt beschikbare product is de module Qu-find DHZ & Tuin voor het kennisdomein veiligheid en milieu. Deze module maakt alle wet- en regelgeving op dit vlak toegankelijk. In overleg met de klant bepalen we hoe de kennis actueel blijft. Quintens kan dat voor u doen, maar u kunt ook zelf kennis toevoegen of interne bedrijfsbeleid vastleggen.

Wat levert Qu-find u op?

  • Snellere time-to-market: nieuwe producten lanceert u sneller, doordat een check op wet- en regelgeving zo is gedaan.
  • Lagere kosten voor juridische diensten: op eenvoudige juridische vragen vinden uw medewerkers zelf antwoord.
  • Einde aan inkomstenderving door verkeerde inkoop: u ziet geen wet- of regelgeving meer over het hoofd.
  • Snel antwoord op toezichthouders, inspecties en audits: u laat zien dat u relevante wet- en regelgeving goed op een rij heeft.
  • Een passend productaanbod: leveranciers kennen de eisen die gelden voor retailers en stemmen daar hun aanbod op af.
TAGS:

To find out if we can help you in the areas of environment, safety and sustainability?

Please contact us.