opknoping Laundry

RREW subsidie voor méér gebruiken dan cadeaubonnen?

Opdrachtgever: Gemeenten, Energieloketten, Woningcorporaties

 

Periode: 2021- heden

 

Projectomschrijving: 

Hoe kom je met bewoners in gesprek over energiegebruik en besparing? Hoe zorg je dat structurele (gedrags-)verandering plaatsvindt en het besteden van de RRE(W) niet leidt tot een eenmalige actie? 

Quintens helpt organisaties met de uitwerking van een effectieve invulling van de RREW. Dit doen we onder andere door op basis van de subsidieaanvraag een implementatieplan te maken. De focus daarbij ligt op het structurele effect van een gekozen aanpak. De RRE(W) subsidie kan gebruikt worden voor eenmalige acties, maar met slimme keuzes kan dit leiden tot structurele besparingen. Quintens denkt mee om te zorgen dat op langere termijn bewustwording, gedragsverandering en energiebesparing vanzelfsprekend wordt bij bewoners en aandacht hiervoor wordt ingebouwd in processen van organisaties waar zij contact mee hebben als het gaat om wonen.  
 

Rol Quintens:

Quintens is in eerste instantie adviserend op het gebied van energie in gedrag, na jarenlange opgebouwde expertise in de praktijk. Daarnaast ontzorgt Quintens organisaties in het opstellen van projectplannen. Als het nodig is, doen wij het projectmanagement van begin tot eind. Dit omvat sessies met de stakeholders, (media)campagnes, energiecoach trainingen en het opzetten van passende monitoringsstrategieën.

Resultaat:

Praktisch resultaat is dat uw organisatie de RREW optimaal inzet om structureel effect te bereiken. Bewoners worden meegenomen in de energietransitie en staan open voor verdere verduurzamingsstappen.