Samenwerking organisatie slimme meter en energiebesparingRijksdienst voor ondernemend Nederland

Quintens heeft enthousiast samenwerkende huurdersverenigingen in de Achterhoek geholpen hun ambities op het gebied van energiebesparing handen en voeten te geven en zo de woonlasten van de huurders te verlagen. Wij hebben de juiste partijen bij elkaar gebracht om slim gebruik te maken van de invoering van de slimme meter.

Deze energiebesparing kan bereikt worden met een energiedisplay dat aangesloten is op de slimme meter. Een pilotproject, dat wij in Rotterdam hebben gedaan, wijst uit dat het zo mogelijk is met heel beperkte investeringen gemiddeld 5-10% energiekosten te besparen met een blijvend karakter.

RVO.nl is zeer enthousiast over het initiatief en heeft het traject financieel ondersteund. Quintens heeft lokale en regionale partijen (gemeente, corporaties, provincie, netbeheerder) betrokken bij een plan van aanpak en daar bestuurlijk draagvlak voor gecreëerd. Quintens faciliteert nu een communicatiepilot rond de introductie van de slimme meter in Amsterdam, samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen.

TAGS:

Wilt u weten of wij u kunnen helpen op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid?

Neem contact met ons op.

WIJ WERKEN O.A. VOOR:

CONTACT

Voor meer informatie kunt u onderstaand contactformulier invullen of
bellen naar +31 (0)30 6566080.