Verbod op gratis plastic tas in werking

Per 1 januari 2016 is het verboden aan consumenten een gratis plastic tas mee te geven bij hun aankoop. Winkeliers zijn voortaan verplicht een vergoeding te vragen indien klanten aankopen in een plastic tas willen meenemen.

De maatregel is ingesteld om het verbruik van plastic tassen grondig terug te dringen. Momenteel gebruiken we in Nederland namelijk 3 miljard plastic tassen per jaar. Dat zijn ongeveer 170 tassen per persoon! Deze worden slecht gerecycled, waardoor er veel zwerfvuil ontstaat en kostbare grondstoffen verloren gaan.

Het verbod geld voor de gehele detailhandel en is van toepassing op alle soorten gratis plastic tassen, dus ook gelamineerde tassen en tassen van bio-plastic. Zeer dunne tasjes (dunner dan 0,015 millimeter) zijn bij uitzondering toegestaan als zij gebruikt worden om:

  • Hygiëne te waarborgen (bijvoorbeeld bij onverpakte broodwaren).
  • Voedselverspilling tegen te gaan (zoals bij losse groente en fruit).

Daarnaast mogen taxfree goederen op vliegvelden nog steeds meegegeven worden in een plastic tas. Ook plastic verpakkingen die geen draagtas zijn, ongeacht of er een handvat aan zit, vallen buiten het verbod. Denk hierbij aan de verpakkingen van vleeswaren of toiletpapier.

Als winkelier kunt u op diverse manieren omgaan met dit verbod:

  • Maak gebruik van gratis tassen van een ander materiaal, zoals papier.
  • Biedt plastic tassen aan tegen een meerprijs, u mag de hoogte zelf bepalen.

De inspectie voor de leefomgeving en transport (ILT) handhaaft het verbod op plastic tassen. Ook kan iedereen die een overtreding waarneemt een melding doen. Bij een controle van het ILT moet een winkelier kunnen aantonen dat er voor de plastic tassen die hij meegeeft betaald wordt door de klant, of dat deze onder een van de bovenstaande uitzonderingen vallen. Om ondernemers tegemoet te komen wordt er in de eerste periode na ingang van het verbod nog terughoudend gehandhaafd.

Meer weten? Kijk op de site van de overheid. P.

TAGS: