top of page

Kennis over wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen toegankelijk

Opdrachtgever: Intergamma

Periode: 2016 - heden

Projectomschrijving: 

Retail-organisaties hebben te maken met een uitgebreid pakket van wetten en regels. Die lopen uiteen van product-eisen en –normen tot voorschriften voor logistiek en eisen aan ‘inrichtingen’  (winkels en distributiecentra). Quintens heeft voor Intergamma het Qu-find informatiesysteem ontwikkeld, dat alle wettelijke voorschriften vastlegt en koppelt aan herkenbare bedrijfsprocessen. Het Qu-find systeem toont de wettelijke eisen in begrijpelijke taal en slaat daarmee een brug tussen de juridische en ambtelijke taal uit regelgeving en de dagelijkse terminologie van de retail. Voor veel voorkomende processen is de kennis nu voor alle medewerkers beschikbaar gemaakt via toegankelijke white-papers voor onderwerpen als: webshops en voldoen aan de CLP-verordening, lithium batterijen en zeer zorgwekkende stoffen. Daarnaast stelt Quintens via het ISA-systeem productinformatie ter beschikking die relevant is om bedrijfsprocessen, zoals als opslag in het distributiecentrum, compliant in te richten. Waar nodig wordt het assortiment doorgelicht bij veranderende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld om te controleren of er producten bij zitten die bijvoorbeeld vallen onder de precursoren wetgeving.

 

Rol Quintens:

In de eerste plaats vertaalt Quintens de betekenis van wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen naar de bedrijfsprocessen van Intergamma en maakt deze goed toegankelijk. Als hulpmiddel wordt hierbij ook het door Quintens ontwikkelde ISA-platform gebruikt, dat voor het gehele assortiment van Intergamma gegevens over gevaarlijke stoffen vertaalt naar cruciale informatie voor de bedrijfsprocessen. Tot slot is Quintens adviseur op afroep bij actuele vragen, waar diepgaandere kennis van wet- en regelgeving voor nodig is, of uitzoekcapaciteit. 

Resultaat:

Intergamma heeft de compliance rond de gevaarlijke stoffen wetgeving van haar bedrijfsprocessen en producten goed op orde en is daarmee ook goed voorbereid op handhavingsprojecten en inspecties. Intergamma heeft daarnaast een vraagbaak achter de hand om bij actuele kwesties snel de juiste keuzes te maken. Aan het begin van de ‘corona-crisis’ ging dit bijvoorbeeld om het beoordelen of het gebruik van bepaalde handreinigingsmiddelen voldeden aan de wettelijke criteria in zowel de Nederlandse als Belgische situatie.

bottom of page