top of page
wijnflessen monitoring

Monitoring verpakkingen wijn & gedistilleerd

Opdrachtgevers: Spirits NL, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Wijnhandelaren (KVNW)

 

Periode: 2007 - huidig

 

Projectomschrijving: 

Al meer dan 10 jaar monitoren wij voor de Nederlandse wijn -en gedistillleerdbranche verpakkingen. Jaarlijks meten wij glasgewichten door middel van veldonderzoek. In ons 3-jaarlijks breed onderzoek naar alle verpakkingen worden kartonnen dozen, bag-in-box, palletfolie en alle andere mogelijke verpakkingen gewogen en berekend. Om tot de juiste getallen te komen gebruiken wij zowel veldonderzoek als complexe rekenmodellen.

Rol Quintens:

Quintens heeft samen met de brancheverenigingen en het Afvalfonds een monitoringsprotocol ontwikkeld waardoor betrouwbare metingen worden verzameld. Ons meetteam gaat twee keer per jaar bij glasrecycling Maltha Emmen data verzamelen door flessen te wegen. In ons 3-jaarlijkse onderzoek doen wij sectorbreed onderzoek naar alle verpakkingen die om flessen wijn en gedistilleerd zitten. Dan gaan we langs bij wijnimporteurs, groothandels en drankproducten. Met de beschikbare data leveren onze data analysten en adviseurs frequente, klantspecifieke rapportages. 

Resultaat:

Onze aanpak levert een uniek resultaat doordat wij zelf data verzamelen, en dat al jarenlang. Voor de branches en hun leden levert het een versimpelde rekenmodule voor de aangifte van de Afvalbeheersbijdrage aan het Afvalfonds. Daarnaast beschikken de branches over trendanalyses van hun verpakkingen, handig voor het toetsten van duurzaamheidsdoelstellingen.   

bottom of page