top of page

Projectmanagement Energie Display Alliantie (EDA)

Opdrachtgever: RvO via Min. van BZK met cofinanciering van de Woonbond, deelnemende huurdersverenigingen en corporaties, gemeente Utrecht, stichting !Woon, VerduurSaam Energieloket en Planbureau voor de Leefomgeving (voor de begeleiding van de onderzoekscomponent).

 

Periode: 2016 – 2019

 

Projectomschrijving:

Eind 2016 bleek duidelijk het gebrek aan een simpel verlengstuk van de slimme meter, waarmee bewoners grip kunnen krijgen op hun energierekening. Dit kwam samen met de conclusie van het PBL dat de slimme meter nog geen 1% van de beoogde 4% besparing haalde. Een simpel hulpmiddel was echter niet beschikbaar op de markt en het was de netbeheerders ook niet toegestaan om hierin te voorzien. Quintens heeft toen samen met vijf bewoner-ondersteunende organisaties het consortium EDA (Energie Display Alliantie) opgezet. Doel hiervan was een basis te leggen voor een sneeuwbaleffect, waarmee bewoners hun rol in de energietransitie zouden kunnen pakken door energiebesparing door gedragsverandering te realiseren. Dit leidde tot een grootschalig experiment met 1000 huishoudens in uiteindelijk 7 regio’s, dat in samenwerking met het PBL en de Universiteit van Tilburg werd gemonitord.

In de eerste fase van het project gaf Quintens de samenwerking tussen o.a. huurders-verenigingen, gemeenten, de Woonbond, het PBL, de netbeheerders en RvO vorm, ondanks dat zij allemaal ‘net wat anders in de wedstrijd zaten’. Daarnaast organiseerde Quintens een selectieprocedure met een gezamenlijk opgestelde programma van eisen, dat uiteindelijk leidde voor de keuze voor een Engelse leverancier. Na aanpassing van de energiedisplay voor de Nederlandse markt (wat de nodige perikelen bleek op te leveren), is de werving van deelnemers met behulp van de lokale partijen gestart. Daarna volgde de implementatie van de energiedisplays met behulp van lokale energiecoaches. De lokale partijen werden door Quintens gefaciliteerd met hulpmiddelen en trainingen. Behalve ondersteuning, zorgde dit tegelijkertijd voor een eenduidige uitvoering op de verschillende plaatsen, zodat ook aan de randvoorwaarden voor een goed onderzoek door het PBL werd voldaan. Parallel hieraan vonden presentaties plaats bij diverse platforms en bij woningcorporaties om meer partijen de gelegenheid te geven aan te haken. Met ditzelfde doel heeft Quintens drie EDA- workshops georganiseerd, ook om de opgedane kennis en ervaringen te delen.

 

Rol Quintens:

Ernestine Elkenbracht van Quintens vervulde de rol van projectmanager en was trekker van de projectgroep waarin de 5 lokale partijen, RvO, BZK, PBL en de Woonbond zitting hadden. Hierbij moesten zowel ‘alle kikkers in de kruiwagen worden gehouden’ als praktisch organisatorisch leiding worden gegeven. De taken bestonden verder uit: financiering regelen, het aantrekken van extra partijen door middel van presentaties en het organiseren van workshops. Quintens gaf ook trainingen aan energiecoaches, ontwikkelde communicatiematerialen, testprotcollen en zette een kennisplatform op.

Resultaat:

Uiteindelijk zijn in 7 regio’s bewoners aan de slag gegaan met energiebesparing door gedragsverandering. De onderzoeksresultaten van het PBL komen eind 2020 beschikbaar. Een hulpmiddel – een simpele onafhankelijke energiedisplay - die eerst niet in Nederland beschikbaar was, is nu vrij verkrijgbaar en steeds meer partijen gaan ermee aan de slag. De basis voor het sneeuwbaleffect is gelegd!

Downloads

Het verslag van de laatste workshop d.d. 10 december 2019 treft u hier.

Het evaluatierapport van het EDA-project in de periode 2016-2019 vindt u hier 

bottom of page