WAT WE DOEN

Quintens adviseert en onderneemt met u op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid. Uw vragen vertalen wij naar praktische en slimme oplossingen.

WAT WE DOEN

Quintens adviseert en onderneemt met u op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid. Uw vragen vertalen wij naar praktische en slimme oplossingen.

Informatie Management

Goed informatiebeheer is essentieel. Quintens beschikt over een IT-afdeling die interactieve webdiensten, indicatoren en monitoring systemen maakt, toegesneden op uw sturingsbehoefte en wensen. In het ISA-portaal van Quintens ziet u bijvoorbeeld direct welke documenten u moet aanleveren om aan de wet te voldoen. Een paar duizend gebruikers zijn al aangesloten en delen informatie.

MVO

Quintens voert project- en procesmanagement uit op het gebied van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij werken vanuit kennis van de inhoud en de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld op het terrein van energie, afval, gevaarlijke stoffen, brand- en milieuveiligheid. We inventariseren, stellen samen met u prioriteiten, verbinden de betrokkenen, sturen en evalueren uw projecten en helpen u met het verbeteren uw werkprocessen.

Energiebesparing

Quintens heeft onder andere in de Achterhoek in samenwerking met huurdersvereniging, woningcorporaties, netbeheerders en overheden energiebesparingsprojecten opgezet rond de slimme meter. In Rotterdam is hiermee een besparing van 5,6% op elektriciteit en bijna 7% op gas bereikt.

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer, REACH, CE-markering, ADR, CPR, LVD en vele andere wetten kunnen regels stellen waar u zich aan moet houden. Kent u uw risico's op dit punt? Quintens helpt u met risico-inventarisatie en management. Wij bieden abonnementen op informatiediensten ISA en Qu-find. Met Qu-find maken wij bijvoorbeeld alle wet- en regelgeving toegankelijk.

Goed informatiebeheer is essentieel. Quintens beschikt over een IT-afdeling die interactieve webdiensten, indicatoren en monitoring systemen maakt, toegesneden op uw sturingsbehoefte en wensen. In het ISA-portaal van Quintens ziet u bijvoorbeeld direct welke documenten u moet aanleveren om aan de wet te voldoen. Een paar duizend gebruikers zijn al aangesloten en delen informatie.

Quintens heeft onder andere in de Achterhoek in samenwerking met huurdersvereniging, woningcorporaties, netbeheerders en overheden energiebesparingsprojecten opgezet rond de slimme meter. In Rotterdam is hiermee een besparing van 5,6% op elektriciteit en bijna 7% op gas bereikt.

Quintens voert project- en procesmanagement uit op het gebied van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij werken vanuit kennis van de inhoud en de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld op het terrein van energie, afval, gevaarlijke stoffen, brand- en milieuveiligheid. We inventariseren, stellen samen met u prioriteiten, verbinden de betrokkenen, sturen en evalueren uw projecten en helpen u met het verbeteren uw werkprocessen.

Wet milieubeheer, REACH, CE-markering, ADR, CPR, LVD en vele andere wetten kunnen regels stellen waar u zich aan moet houden. Kent u uw risico’s op dit punt? Quintens helpt u met risico-inventarisatie en management. Wij bieden abonnementen op informatiediensten ISA en Qu-find. Met Qu-find maken wij bijvoorbeeld alle wet- en regelgeving toegankelijk.

Wilt u weten of wij u kunnen helpen op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid?

Neem contact met ons op.

ONZE PRODUCTEN

Naast advies bieden we ook specifieke producten voor milieu en regelgeving.
Met ISA kiest u voor hét informatiesysteem voor gevaarlijke stoffen in de DHZ-branche en retail.
Qu-find helpt u complexe informatie op het gebied van wetten en regels inzichtelijk te maken.

ONZE PRODUCTEN
bridge-1234073

Naast onze dienstverlening bieden we ook specifieke producten voor milieu en regelgeving.
Met ISA kiest u voor hét informatiesysteem voor gevaarlijke stoffen in de DHZ- en tuinbranche.
Qu-find helpt u complexe informatie op het gebied van wetten en regels inzichtelijk te maken.

Qu-find

Met Qu-find vertalen we duizenden pagina’s ingewikkelde (wettelijke) teksten naar uw processen en naar de voorwerpen waar u mee te maken heeft. Qu-find is een uiterst flexibel internetgereedschap waarmee u in een kennis-database exact vindt wat u nodig heeft.

ISA

Veilig werken met gevaarlijke stoffen is onderdeel van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. Ons product ISA geeft u inzicht in de gevaarlijke stoffen in bijna 2 miljoen artikelen, afkomstig van circa 2.500 leveranciers. Een complete, heldere en absoluut onmisbare tool.

Qu-find is een uiterst flexibel internetgereedschap waarmee u in een kennis-database exact vindt wat u nodig heeft. Met Qu-find vertalen we duizenden pagina’s ingewikkelde teksten naar uw processen en naar de voorwerpen waar u mee te maken heeft.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen is onderdeel van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. Ons product ISA geeft u inzicht in de gevaarlijke stoffen in ruim 1 miljoen artikelen, afkomstig van circa 1.500 leveranciers. Een complete, heldere en absoluut onmisbare tool.

PROJECTEN

Al sinds haar oprichting werkt Quintens mee aan beleidsontwikkeling- en evaluatieprojecten van
de rijksoverheid, provincies en gemeenten. Ook voerde Quintens grootschalige inventarisaties,
projectmanagement of projectcoördinatie uit voor verschillende overheidslagen.

text_logo

ONS TEAM

Quintens werkt sinds 1997 aan het verwezenlijken van één doel: met een hecht en professioneel team bijdragen aan een duurzame wereld. Dat doen we door advies te geven en samen met bedrijven of overheden te ondernemen. Waar nodig werken we samen met bedrijven uit ons netwerk die ons aanvullen met specialistische kennis op het gebied van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en arbo.

Quintens is lid van de VVM (Vereniging van Milieuprofessionals) en werkt volgens de gedragscode die ontwikkeld is door de VVM.

Met Quintens haalt u een solide, maar creatieve en doelgerichte partner in huis.

Over Quintens

Quintens advies & oplossingen is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder twee bedrijven:

Quintens Advies & Management BV met de handelsnamen Quintens Advies en Quintens Advies & Oplossingen: KvK 30144232

Quintens Oplossingen BV met de handelsnaam Quintens Oplossingen en Quintens Solutions: KvK 68447655

Quintens advies verleent advies en (project- en proces-)management diensten op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid.

Quintens oplossingen biedt praktische service oplossingen met een significante automatiseringscomponent en de hiermee samenhangende dienstverlening.

De twee bedrijven opereren in nauwe samenwerking.

ONS TEAM
team-new

Quintens werkt sinds 1997 aan het verwezenlijken van één doel: met een hecht en professioneel team bijdragen aan een duurzame wereld. Dat doen we door advies te geven en samen met bedrijven of overheden te ondernemen. Waar nodig werken we samen met bedrijven uit ons netwerk die ons aanvullen met specialistische kennis op het gebied van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en arbo.

Quintens is lid van de VVM (Vereniging van Milieuprofessionals) en werkt volgens de gedragscode die ontwikkeld is door de VVM.

Met Quintens haalt u een solide, maar creatieve en doelgerichte partner in huis.

Save

Save

NIEUWS
nieuws-banner

Save

Neem Contact Met Ons Op

NIEUWS

  • Noodzaak energieverbruiksmanagers steeds duidelijker

    Campagne energieverbruiksmanagers valt samen met stijgende energiekosten De stijgende energieprijzen domineren het nieuws! Quintens is al jaren bezig bewoners grip te laten krijgen Lees meer

  • 10 jaar REACH: missie volbracht?

    De REACH verordening is in 2007 gelanceerd. Recent is op een rij gezet wat deze Europese verordening ons nu heeft opgeleverd. Uit het evaluatieverslag bleek dat de bescherming van de menselijke gezo Lees meer

  • CLP nu ook in uw webshop

    Is CLP een hardloper? Nee, niet echt. Het is een wettelijke verplichting die voor webshops weinig omzet oplevert. Kortgezegd: is een artikel een gevaarlijke stof, dan moeten de gevaren op de webshop g Lees meer

Alle artikelen

text_logo

Contact
Laan van Chartroise 166C, 3552 EZ Utrecht, Nederland

map

CONTACT

Voor meer informatie kunt u onderstaand contactformulier invullen of
bellen naar +31 (0)30 6566080. Wij zijn gevestigd op de Laan van Chartroise 166C, 3552 EZ Utrecht. Parkeren kan naast het gebouw en is gratis.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. Wij letten op de inachtneming van de wettelijke privacy bepalingen, die vanaf 25 mei 2018 volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn. Op de door u ingevulde contactgegevens in de volgende privacyverklaring van toepassing.