top of page

Energietransitie aantrekkelijk maken voor iedereen

De energietransitie bestaat uit meer dan alleen innovatieve en technologische oplossingen. Mensen moeten de oplossingen inpassen in hun eigen gedrag en leefomgeving. Dit werkt alleen als ze zelf het belang zien als persoon of voor de organisatie die ze vertegenwoordigen en acties concreet gemaakt kunnen worden. Quintens voert projectmanagement uit voor overheidspartijen, woningcorporaties, energieloketten en bewonersorganisaties, vaak in situaties waarin deze partijen samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld voor projecten rondom Energiearmoede, Warmtetransitie en Klimaatadaptatie. Quintens leidt een project naar concrete resultaten en zorgt door het betrekken van de juiste mensen en het creëren van draagvlak dat duurzaamheid in stapjes dichtbij komt.

Projecten

bottom of page