top of page
ISA logo zonder tekst.jpg

Informatiemanagement & advies

gevaarlijke stoffen en bouwproducten

Quintens ontwikkelt en beheert de ISA - informatieservice. ISA is een uniek platform, waarin productinformatie van bouwproducten en producten met gevaarlijke stoffen wordt verzameld, verwerkt, gevalideerd en tot slot vertaald naar begrijpelijke informatie. ISA zorgt voor efficiëntie in de keten door de gegevens van meer dan 5 miljoen producten, afkomstig van circa 2.500 leveranciers te ontsluiten voor groothandels en retailers. ISA is een onmisbare tool om de bedrijfsprocessen van de klanten zichtbaar te laten voldoen aan wet- en regelgeving. 

Bovendien houdt Quintens de relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving (bv. REACH, CLP, PGS15, ADR) voor haar klanten in de gaten en adviseert hen pro-actief, zodat ze kunnen inspelen op veranderende compliance-eisen. Het advies kan bijvoorbeeld heel praktisch betrekking hebben op veilige opslag in winkel of magazijn, inrichting van de webshop of het mogen verkopen van bepaalde producten. 

Projecten

bottom of page