top of page
ISA logo zonder tekst.jpg

Op weg naar een circulaire economie 

Van afval naar grondstof is de opgave. Een belangrijk onderdeel hiervan is het veranderen van verpakkingsstromen en dit is pas goed mogelijk als je in beeld hebt hoe groot die is en waar die uit bestaat. Al meer dan 10 jaar monitoren wij voor de Nederlandse wijn -en gedistillleerdbranche verpakkingen. Hiervoor is een keten-analyse, het opstellen van een monitoringsprotocol, het uitvoeren van systematische metingen en rekenwerk nodig. Uiteindelijk leidt dit tot inzicht in gewichten in glas, karton, plastic en metaal en inzichten die gebruikt worden voor het verduurzamen van verpakkingen. Bedrijven en branche-organisaties kunnen hiermee weer stappen maken. Behalve bij het uitvoeren van onderzoek, kan Quintens ook helpen bij het opstellen van plannen van aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van een branche-verduurzamingsplan. 

Projecten

bottom of page