top of page
Vrouw geeft workshop

Effectiviteit energiecoaches Rotterdam

Opdrachtgever: DCMR milieudienst Rijnmond

Periode: 2015

 

Projectbeschrijving:

Hoe effectief is de inzet van energiecoaches? De gemeente Rotterdam had in samenwerking met stichting Collusie een grootschalige interventie uitgevoerd door 17.145 huishoudens met lagere inkomens in Rotterdam te laten bezoeken door een energiecoach. Vervolgens was de vraag of het jaarverbruik voor gas en elektriciteit ook significant was gedaald. Om dit te kunnen onderzoeken heeft Quintens heeft voor DCMR milieudienst Rijnmond onderzoek uitgevoerd op basis van de aangeleverde data. Naast het beantwoorden van de hoofdvraag, zijn er nog enkele andere analyses uitgevoerd om te bepalen over een relatie bestond tussen de verwachte en daadwerkelijke besparing, de behaalde besparing en het verbruik voorafgaand aan de interventie en of er verschillen bestonden tussen de verschillende woonwijken.

Rol Quintens:

Quintens heeft een enorme dataset aan energieverbruiksdata opgeschoond, hanteerbaar gemaakt, omgerekend naar jaarverbruiken en statistische analyses uitgevoerd. Vervolgens heeft Quintens dit in een rapportage beschreven, zodat DCMR en de gemeente Rotterdam hun vervolgbeleid konden bepalen.

 

Resultaat:

De conclusie uit het onderzoek was duidelijk: Een energiecoach heeft effect: voor elektriciteit is de besparing 2,7% en voor gas kan 8,2% besparing toegeschreven worden aan het bezoek van de energiecoach. Hierdoor hebben ze 5,65% aan energiekosten bespaard. Ook bleken huishoudens in sommige wijken meer te doen met de adviezen van de energiecoaches dan huishoudens in andere wijken: er waren duidelijke verschillen in de resultaten tussen deze wijken te zien.

bottom of page