top of page
tom-fejer-LDWnGrVygrI-unsplash.jpg

Evaluatie Praktijkproef antifouling

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

Periode: 2022

Projectomschrijving: 

Het ministerie van IenW heeft de uitkomsten van de in 2019 uitgevoerde praktijkproef “Field efficacy test of environmentally friendly antifouling products for pleasure boats in The Netherlands” (“de Praktijkproef) door Quintens laten evalueren. Hoofdvraag in deze evaluatie is: In hoeverre heeft de Praktijkproef geholpen om de bekendheid met en het gebruik van milieuvriendelijkere alternatieven voor anti-aangroeimiddelen op pleziervaartuigen te bevorderen?
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van desk- en database studie en het houden van interviews met vertegenwoordigers van producenten, handelspartijen en gebruikers over hun beleving van de Praktijkproef.

 

Rol Quintens:

Quintens heeft haar eigen ISA-database en de daaraan gerelateerde leveranciers, producenten en data ingezet voor dit project. Met interviews zijn de opvattingen van stakeholders bij elkaar gebracht. Bovendien heeft Quintens haar expertise op milieuwetenschappelijke kennis ingezet om de risico's van de verschillende typen antifoulings op te stellen. 

Resultaat:

Het antifouling dossier speelt duidelijk al lang en zal nog lang blijven bestaan. De 'huidige' middelen hebben milieu-impact, maar ook de alternatieven bieden geen perfecte oplossing om aangroei te voorkomen én het aquatisch milieu niet te vervuilen. Bovendien zijn er praktische bezwaren en tal van verschillende opvattingen onder gebruikers en product leveranciers. Het rapport wordt naar de Tweede Kamer gestuurd, waarna beleid gevormd kan worden voor de toekomst. 

bottom of page