top of page

Pilot energiebesparing door gedragsverandering in IJsselmonde

Opdrachtgevers: Stedin, cofinanciering min. van BZK, gemeente Rotterdam, corporatie Woonbron

 

Periode: 2010 - 2013

 

Projectomschrijving: 

Quintens heeft in samenwerking met Woonbron, Stedin Meetbedrijf, BZK, DCMR en RVO.nl een projectplan opgesteld en uitgevoerd. Kern van de aanpak was een pilot over energiebesparing door gedragsverandering met behulp van een slimme meter gecombineerd met een eenvoudige energiedisplay, de ‘Powerplayer’. Deze energiedisplay was geïnspireerd op een voor iedereen te begrijpen dashboard van een auto. Opzet was dat niet alleen de al geïnteresseerde voorlopers, maar juist ook de ‘doorsnee burger’ aan de slag zou gaan. Ook de doelgroep van mensen met een lagere opleiding en lagere inkomens zijn expliciet betrokken in het project. In de wijk werd samen met de woningcorporatie draagvlak voor deelname geworven door voorlichtingsavonden, voorlichting op scholen en ‘ambassadeurs in de wijk’. Uiteindelijk deed circa een derde van de bewoners van de betreffende wijk mee met het project en kwamen de resultaten, nadat de bewoners circa een jaar gebruik hadden gemaakt van de slimme meter met energiedisplay, landelijk in het nieuws.

 

Rol Quintens:

Quintens heeft samen met Leontine van der Meer (DCMR) het projectidee ontwikkeld als casus binnen de studie Transitiemanagement. Vervolgens hebben zijn partijen gezocht die dit konden ‘adopteren’ en uitvoeren. Het plan werd vervolgens omarmd als één van de kleinschalige pilots die de netbeheerders in het kader van het convenant dienden uit te voeren. Nadat verschillende partijen over de streep waren getrokken mede te financieren, zijn zij betrokken bij het opstellen van het projectplan. Vervolgens deed Quintens het projectmanagement van het project en was Quintens trekker van de projectgroep tijdens de uitvoering. Na afloop van de pilot heeft Quintens de evaluatie uitgevoerd en de eindrapportage verzorgd.

Resultaat:

De resultaten van de pilot waren verrassend, gemiddeld is een besparing van 5,6 % op elektriciteit en bijna 7 % op gas bereikt. Opvallend was, was dat er een blijvend effect was en mensen de display bleven gebruiken om te controleren of ze op het goede spoor zaten. De resultaten van de pilot zijn de rapportage naar de Tweede Kamer met betrekking tot de invoering van de slimme meter gepresenteerd als ‘wenkend perspectief’ van wat er mogelijk is aan besparingen als je een eenvoudige energiedisplay toevoegt aan de slimme meter.

bottom of page